Buitenschoolse opvang (bso)

//Buitenschoolse opvang (bso)
Buitenschoolse opvang (bso) 2017-05-16T13:33:59+00:00

Soorten buitenschoolse opvang

Bij de buitenschoolse opvang wordt onderscheid gemaakt in voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang. De voorschoolse en tussenschoolse opvang is alleen geopend buiten de schoolvakanties. In de schoolvakanties is het wél mogelijk om gebruik te maken van de naschoolse opvang.

De kinderen worden opgevangen in een centrale ruimte binnen de scholen. De ruimte is huiselijk ingericht met verschillende themakasten, waarin verschillend spel- en leermateriaal is opgenomen.

Wisselende themas

Iedere 5 weken wordt een nieuw thema bedacht met verschillende activiteiten per dag en word bepaald wat de invulling van de activiteiten zal zijn. Dit schema is ruim voordat een nieuw thema start bekend bij het personeel en de kinderen. De ouders worden uiteraard ook op de hoogte gesteld middels de nieuwsbrief.

Uiteraard vinden wij het ook heel leuk om de kinderen te betrekken bij de invulling van de activiteiten. De kinderen hebben inspraak op de invulling van de activiteiten. Als wij derden hebben uitgenodigd om een activiteit te begeleiden, dan staat het programma / de invulling vast.

Volledigheidshalve geven wij graag het volgende aan:

  • in verband met de rust en veiligheid op de groep kunt u uw kind vóór0 9.00 uur brengen en na 16.30 uur ophalen. Uiteraard is het in uitzonderingsgevallen altijd mogelijk om uw kind eerder te brengen en te halen. Wij horen dit graag van te voren zodat wij hier rekening mee kunnen houden
  • wij ontbijten om 07.45 uur. Met de aanwezige kinderen wordt de tafel gedekt. Mocht uw kind mee willen ontbijten, dan dient uw kind om uiterlijk 08.00 uur aanwezig te zijn. Kinderen die na 08.00 uur worden gebracht, kunnen niet meer mee ontbijten
  • het dagritme van de naschoolse opvang in de vakantie verschilt van het dagritme van de naschoolse opvang tijdens de schoolweken. Zodra het dagritme bekend is, zullen wij dit zo spoedig mogelijk kenbaar maken.