Pedagogisch beleidsplan

//Pedagogisch beleidsplan
Pedagogisch beleidsplan 2017-05-16T13:32:44+00:00

Pedagogisch beleidsplan

Kinderopvang IKC de Ontdekking, ‘s-Gravenzande

1) Wat vinden wij belangrijk

1.1. algemeen

Wij hebben lang over onze bedrijfsnaam nagedacht. Hoe kunnen wij wat wij belangrijk vinden en wat onze hoofddoelen zijn, terug laten komen in onze naam? Wij hebben gekozen voor “De Ontdekking”.

Waarom De Ontdekking? Elk individu is uniek. Elk kind is uniek. Wij vinden het belangrijk dat een kind zich kan ontwikkelen op zijn eigen tempo en binnen zijn eigen mogelijkheden.  De ontdekkingsreis begint al in het begin. Een kind wordt geboren en wordt zich bewust van zijn omgeving en gaat langzaam op ontdekkingsreis. Een baby leert zitten, staan en lopen. Een dreumes leert allerlei woorden en krijgt zo een brede woordenschat. Van waaruit hij een aantal maanden later hele zinnen kan maken. Een peuter leert zindelijk te worden, kan rennen en klimmen. Een kleuter gaat naar school, krijgt vriendjes. Kinderen op de basisschool ontwikkelen zelfvertrouwen, krijgen ruimtelijk inzicht of ontwikkelen een talenknobbel. Deze ontdekkingsreis gaat als het kind volwassen is ook door. Zo op deze ontdekkingsreis leert en kan een kind steeds meer.

Op deze ontdekkingsreis –  die dus bij de geboorte al begint – is het belangrijk dat een kind “gezien” en “ontdekt” wordt. Dit zien en ontdekken staan centraal binnen onze organisatie.

1.2. het kind zien

Waar denken kinderen aan?  Wat gaat er in kinderen om? Dit is een vraag die ouders en verzorgers zichzelf voortdurend stellen. Je kan op verschillende manieren naar kinderen kijken. Terwijl het kind alleen speelt, samen speelt, aan het eten is, aan het drinken is en zelfs als het slaapt, kan je opmerken of een kind lekker in zijn vel zit en of het zich op een zo optimaal mogelijke manier ontwikkeld. Het observeren en hiervoor de tijd nemen is hierbij belangrijk.

Binnen onze opvang nemen wij de tijd om alle kinderen te observeren. Dit observeren doen wij op verschillende momenten van de dag. Wij kijken hoe een kind met, zowel interne als externe activiteiten mee doet. Hoe reageert het kind erop? Kan het kind goed meekomen met zijn leeftijdsgenootjes? Maar ook observeren we de kinderen één op één. Kan het kind zelf spelen? Hoe is de grove en fijne motoriek? Begrijpt het kind wat hij doet?

1.3. het kind ontdekken

In onze inleiding hebben wij aangegeven dat elk kind uniek is. Elk kind heeft ook zijn eigen kwaliteiten. We kunnen niet in alles uitblinken. We hoeven ook niet in alles uit te blinken. Wat vindt een kind leuk? Waar beleeft een kind plezier aan? Wij vinden het heel belangrijk dat een kind plezier heeft. Elk kind heeft ook zijn eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten. Wij willen deze punten allereerst ontdekken en de kwaliteiten verder ontwikkelen en bij de ontwikkelpunten ondersteuning bieden.

Hoe wij dit willen bereiken leggen wij hieronder uit in de volgende 3 kopjes: de emotionele veiligheid waarborgen, het ontwikkelen van persoonlijke en sociale competenties en het overdragen van normen en waarden

2) Emotionele veiligheid waarborgen

2.1. algemeen

Wij willen dat ieder kind zich thuis voelt bij ons. Vertrouwen is bij ons de basis. Dit vertrouwen willen wij ontwikkelen door in eerste instantie een huiselijke sfeer binnen een kleinschalige opvang te creëren. Deze huiselijke sfeer creëren wij door vaste medewerkers op de groep, vaste regels te hanteren en een vast ritme aan te houden.

2.2. vaste medewerkers op de groep

Wij vinden het belangrijk dat kinderen niet teveel wisselingen mee maken. Wij hebben een vast team wat wij inzetten op onze groepen. Elke leidster kent elk kind en andersom. Hierdoor hoeft het kind niet steeds te wennen aan nieuwe gezichten. De vaste leidsters weten allemaal wat belangrijk is voor kinderen. De vaste leidsters op de groep zijn uiteraard gediplomeerd leidster. Sommige teamleden zijn zelf moeder waardoor zij ook veel vanuit de praktijk weten. Sommige teamleden hebben veel ervaring opgedaan binnen het werkveld en sommige teamleden zijn net afgestudeerd waardoor zij vanuit de liefde voor kinderen en de liefde voor het vak handelen. Ook wanneer er activiteiten worden aangeboden, wordt er gewerkt met een vast team.

2.3. vaste regels

Op de groep hanteren wij vaste regels die bekend zijn bij de kinderen en de leidsters. Iedereen weet hierdoor waar hij aan toe is. De regels komen op allerlei manieren steeds weer aan de orde. Er wordt aan de hand van vaste regels gewerkt en ook worden de regels uitgelegd aan de kinderen. Eén van onze belangrijkste regel is dat we elkaar respecteren. Wij leren de kinderen dat iedereen anders is. Wij geven aan de kinderen mee dat we elkaars talenten, grenzen en ontwikkelpunten moeten respecteren. Wij lachen niemand uit, wij spelen samen, we wachten op onze beurt etc. . Dit is een toelichting op één van onze belangrijkste regels, maar uiteraard zijn er nog legio andere voorbeelden te noemen.

2.4. vast ritme

Door een vast ritme op de groep is het duidelijk wanneer er wat gebeurt en hoe we dat doen. Iedere ochtend nemen wij de dag door. We heten iedereen welkom.  Wat gaan we doen? Welke activiteiten hebben we gepland staan? Zijn er nog bijzonderheden? Hoe gaan we dit oppakken? De leidsters zorgen ervoor dat we aan de hand van dit schema werken.

3) Ontwikkelen persoonlijke en sociale competenties

Wij nemen de kinderen mee op ontdekkingsreis. Op deze ontdekkingsreis komen we van alles tegen.

Zo leren wij:

 1. om zelf speelgoed uit te zoeken om mee te spelen
 2.  meedoen met activiteiten die we met de gehele groep doen

De andere kinderen kunnen dan zien hoe het moet en dit zelf ook proberen op een moment dat zij eraan toe zijn. Uiteraard zullen wij de kinderen die het nog moeilijk vinden wel blijven stimuleren om het zelf te doen. Eerst door te kijken, daarna door het met hulp zelf te doen om het vervolgens helemaal zelf te kunnen doen.

4) Overdragen van normen en waarden

Wij vinden het belangrijk dat ieder kind zich kan ontwikkelen op zijn eigen manier en op zijn eigen tempo. Wij zullen de kinderen op een veilige manier meenemen op deze ontdekkingsreis. Op deze ontdekkingsreis hebben wij aantal basisvaardigheden nodig. Deze basisvaardigheden beheersen wij zelf en dragen over op de kinderen. De basis binnen ons opvang is:

respect voor jezelf, respect voor een ander

Deze basis laten wij op elk punt terugkomen, zowel bij het vrij spelen, activiteiten die we doen etc. Wij willen de facetten uit het dagelijks leven terug laten komen gedurende de dag. Zo leren de kinderen respect te hebben op elk vlak. Uiteraard letten wij op de veiligheid voor het kind en de groep. Aan de hand van een voorbeeld zal ik dit toelichten: wij eten altijd met elkaar. Het ene kind kan al zelf met een vork eten, zijn brood smeren. Het andere kind heeft hier meer moeite mee. Het kind wat zelf met een vork kan eten, mag zelf met een vork eten, het kind wat zelf zijn brood mag smeren mag zelf zijn brood smeren. Het kind die hier graag nog mee geholpen wordt, wordt geholpen. Wij laten de kinderen die dit willen zelf hun brood willen smeren met een zeer bot kindermes. Dit is ook weer een voorbeeld.

5) Integraal Kind Centrum (IKC) De Ontdekking BV

5.1. algemeen

De Ontdekking is een Integraal Kind Centrum (IKC). In IKC De Ontdekking zijn opvang en school geintegreerd. Dit betekent dat er sprake is van één organisatie met één pedagogisch beleidsplan waar kinderen vanaf 3 maanden tot 13 jaar voor een uitdagende en leergierige omgeving.

Kinderopvang IKC De Ontdekking is 52 weken per jaar geopend vanaf 06.00 uur tot 20.00 uur. Binnen elke discipline is er voldoende spel –en leermateriaal aanwezig. Voorts is er een leeshoek, waarbij de kinderen worden uitgenodigd om zelf een boek te pakken. Uiteraard wordt de leeshoek ook gebruikt voor activiteiten zoals het voorlezen.

5.2. verschillende disciplines

Wij bieden de volgende opvangvormen aan:

 • dagopvang (3 maanden tot 4 jaar)
 • Peuterplusklas (3 jaar tot 4 jaar)
 • Buitenschoolse opvang (voorschoolse opvang, tussenschoolse opvang en naschoolse opvang, 4 jaar tot 13 jaar)

De dagopvang begeleid kinderen vanaf 3 maanden tot 4 jaar. De Peuterplusklas begeleidt de oudste peuters (vanaf 3 jaar) met een extra uitdagend leeraanbod. Binnen de reguliere schooltijden volgen de kinderen van 4 tot 13 jaar onderwijs en buiten deze schooltijden worden zij in ruimtes binnen de scholen opgevangen, waarin zij uitgedaagd en gestimuleerd worden om zichzelf verder te ontwikkelen.

5.3. huiselijke en vertrouwelijke sfeer

Elke groepsruimten wordt gekenmerkt door een huiselijke en vertrouwde sfeer. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich thuis voelen. De kinderen worden uitgedaagd tot de verschillende spel –en leermaterialen. Maar het is ook mogelijk om te spelen in de speelhoek of te ontspannen in de leeshoek. Onze groepsruimten zijn ingericht met warme kleuren en mooie materialen.

5.4. doorgaande lijn en individuele ontwikkeling

Binnen het IKC vinden wij het belangrijk dat kinderen zich in hun eigen tempo en binnen hun eigen mogelijkheden kunnen ontwikkelen. Binnen het IKC is een pedagoge aangesteld. De pedagoge is binnen allen disciplines werkzaam. De pedagoge heeft een observerende, begeleidende en stimulerende rol. De pedagoge begeleidt de pedagogisch medewerkers in hun werkzaamheden. Zij geeft handreikingen in de begeleiding van kinderen als groep, maar ook voor de kinderen individueel.

5.5. ruilen, vakanties en extra dagen

De opvangdagen die in de vrije dagen, vakanties en op erkende feestdagen vallen, mogen geruild worden. Deze dagen dienen binnen een jaar opgenomen te worden.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

 • vakanties, ruildagen en extra dagen dienen aangegeven te worden middels het bijbehorende formulier
 • ruildagen zijn mogelijk na schriftelijke goedkeuring van een pedagogisch medewerker
 • extra dagen hoeven niet 24 uur van te voren te worden aangegeven
 • afwezigheidsdagen maximaal 24 uur van te voren aangegeven, mogen worden geruild
 • ruilen is mogelijk indien de leidster-kindratio het toelaat

6) Groepen

6.1. algemeen

Wij bieden wij de volgende vormen van kinderopvang aan:

 • dagopvang (alleen Godfried Bomansschool)
 • Peuterplusklas
 • Buitenschoolse opvang (voorschoolse opvang, tussenschoolse opvang en naschoolse opvang). Tussenschoolse opvang ook alleen op de Godfried Bomansschool)

6.2. algemeen dagopvang

Binnen de dagopvang vangen wij kinderen op vanaf 3 maanden tot 4 jaar. Wij beschikken over mooie ruimtes. Wij bieden hele en halve dagopvang aan. Kinderen worden opgevangen in hun eigen stamgroep. Binnen deze stamgroepen werken wij volgens een vast ritme en werkt er een vaste groep medewerkers. Wij hebben voorts een opendeuren-beleid binnen de opvang. Dit betekent dat op bepaalde momenten, zoals: in de ochtenduren, middaguren en bij activiteiten het kan voorkomen dat het kind niet binnen zijn eigen stamgroep wordt opgevangen, maar bij de andere groep verblijft. Uiteraard houden we rekening met de wettelijke en organisatorische regels, zoals het niet overschrijden van de leidster-kindratio.

6.2.1. verticale groep

Wij bieden op dit moment 1 verticale groep aan waarbinnen wij 12 kinderen opvangen. Wanneer de groep volledig bezet is, werken er 2 leidsters op een groep. Wij hebben verschillend spel –en leermateriaal en ook bieden wij wisselende activiteiten aan, zodat we voor elke leeftijd een uitdagende en leergierige omgeving creëren.

Wij bieden standaard de volgende opties aan:

 • Hele dagopvang (11 uur)
 • 06.30 uur tot 17.30 uur
 • 07.30 uur tot 18.30 uur
 • Halve dagopvang (5,5 uur)
 • 06.30 uur tot 12.00 uur
 • 12.00 uur tot 17.30 uur
 • 07.30 uur tot 13.00 uur
 • 13.00 uur tot 18.30 uur

Extra kwartieren kunnen afgenomen worden.

6.3. peuterplusklas

De Peuterplusklas biedt ruimte aan maximaal 8 kinderen per dagdeel. De Peuterplusklas wordt begeleidt door één pedagogisch medewerker. Binnen de Peuterplusklas worden de oudste peuters (vanaf 3 jaar) uitgedaagd door extra spel –en leermateriaal. De Peuterplusklas is toegankelijk voor de kinderen die onze dagopvang bezoeken. Ook kunnen ouders ervoor kiezen om hun kinderen apart op te geven voor de Peuterplusklas.

6.4. buitenschoolse opvang

6.4.1. algemeen buitenschoolse opvang

Binnen de buitenschoolse opvang wordt een onderscheid gemaakt in voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang. De kinderen worden opgevangen in een centrale ruimte. De ruimtes zijn huiselijk ingericht met verschillende themakasten, waarin verschillend spel- en leermateriaal is opgenomen.

6.4.2. voorschoolse opvang

Wij bieden standaard 2 mogelijkheden voorschoolse kinderopvang  aan:

 • van 06.30 uur tot 08.30 uur
 • van 07.30 uur tot 08.30 uur

Ons uurtarief bedraagt € 6,35 per uur.

Vanaf 06.00 uur kunt u extra kwartieren inkopen.

Binnen de voorschoolse opvang is er ruimte voor rustige activiteiten. Kinderen kunnen ontspannen in de leeshoek. Er kunnen spelletjes of puzzels worden gedaan en uiteraard kan er ook met het verschillende leermateriaal aan de slag worden gegaan.

6.4.3. tussenschoolse opvang

De tussenschoolse kinderopvang is mogelijk op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op de Godfried Bomansschool. Bij de tussenschoolse opvang vinden wij het belangrijk dat we een huiselijke, vertrouwde en veilige omgeving creeren. Het tarief bedraagt € 3,10 per 75 minuten.

6.4.4. naschoolse opvang

Na schooltijd kan er gebruik worden gemaakt van de naschoolse kinderopvang. De naschoolse opvang biedt binnen onze ruime openingstijden een huiselijke, warme en veilige omgeving voor kinderen. De naschoolse opvang biedt ruimte aan maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Wij bieden de gehele week naschoolse opvang aan. Om aan te sluiten bij de werktijden van ouders, bieden wij standaard 2 mogelijkheden aan:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:

 • van 15.15 uur tot 17.30 uur
 • van 15.15 uur tot 18.30 uur

Woensdag

 • van 12.00 uur tot 17.30 uur
 • van 12.00 uur tot 18.30 uur

Ons uurtarief bedraagt € 6,35 per uur. (bekijk hier alle tarieven voor kinderopvang)

Tot  20.00 uur kunt u extra kwartieren inkopen.

Binnen de naschoolse opvang kunnen kinderen kiezen wat ze willen doen. Uiteraard is er ook ruimte om huiswerk te maken of voorbereidingen te doen voor een project  op school.  Het verschillend materiaal kan de kinderen helpen bij hun huiswerk of project. Uiteraard is er ook volop aandacht voor activiteiten.

7) Open deuren beleid

Wij hebben een open deuren-beleid. Dat wil zeggen dat de kinderen worden opgevangen in hun eigen stamgroep, maar dat de groepen op bepaalde momenten van de dag worden samengevoegd.

Het samenvoegen van de groepen gebeurt in een aantal gevallen:

 • bij aanvang –en sluitingstijd
 • tijdens lunchpauze
 • interne en externe activiteiten
 • Peuterplusactiviteiten

8) Ondersteuning door andere volwassenen

IKC De Ontdekking BV heeft meerdere medewerkers in dienst. Onze pedagogisch medewerkers zijn op de groep werkzaam. De directie en direct leidinggevende observeren de pedagogisch medewerksters bij hun handelen. De leidinggevende is tevens werkzaam op de groep. De directie is regelmatig op de groep aanwezig om onder andere de pedagogisch medewerksters te ondersteunen in hun handelen. De leidinggevende en de directie verzorgen maandelijks teamvergaderingen waarin wij relevante informatie bespreken. Uiteraard is er bij de teamvergaderingen ruime tijd gereserveerd voor vragen van onze pedagogisch medewerksters.

Wij hebben voor een aantal uren in de week een pedagoog aangesteld die de pedagogisch medewerkers ondersteunen op pedagogisch gebied. De pedagoog observeert de pedagogisch medewerkers bij de diverse handelingen en geeft ongevraagd en gevraagd informatie en adviezen aan de pedagogisch medewerksters en directie. Voorts verzorgt de pedagoog thema-avonden voor pedagogisch medewerkers om actuele en relevante informatie te bespreken. Voorts verzorgt de pedagoog ook thema-avonden voor ouders, waarin ook actuele en relevante informatie wordt besproken.

Ons kindercentrum heeft een medewerkster in dienst die de beroepsbegeleidende leerweg volgt. Deze medewerkster ondersteunt onze pedagogisch medewerksters bij de dagelijkse werkzaamheden.

De diverse activiteiten worden door onze pedagogisch medewerkers verzorgd. Voorts werken wij samen met een aantal derden om diverse activiteiten voor ons te verzorgen. Uiteraard beschikken deze derden ook over een VOG. De ouders zijn op de hoogte van de derden en weten wanneer zij ons kindercentrum bezoeken.

9) Het vier ogen principe

Vestiging Spinel ‘s-Gravenzande

Op deze vestiging bieden wij 5 soorten opvang aan:

 • dagopvang (hele en halve dagopvang)
 • peuterpluklas
 • voorschoolse opvang
 • tussenschoolse opvang
 • naschoolse opvang

Bij volledige bezetting, zijn er altijd 2 medewerkers op de groepen (muv Peuterplusklas en de tussenschoolse opvang). Bij de tussenschoolse opvang zijn, in verband met de groepsgrootte, altijd meerdere medewerkers aanwezig.

Op dit moment is er nog geen sprake van volle groepen.
In de ochtend zijn er in het pand aanwezig:

 • dagopvang
 • voorschoolse opvang
 • Peuterplusklas (3 ochtenden)

Bij de dagopvang worden per 1 juni 2015 2 ochtenden een BBL’er ingezet. Op de andere 3 ochtenden is de Peuterplusklas aanwezig in het pand. Voor de middagen geldt dat de naschoolse opvang ook wordt aangeboden in het pand. Voor de naschoolse opvang tijdens vakanties geldt dat de dagopvang en de naschoolse opvang in het pand worden aangeboden. Hierdoor zijn er buiten schoolweken ook altijd minimaal 2 medewerkers in het pand aanwezig.

Voorts dient aangegeven te worden dat wij samen met de school in 1 pand gehuisvest zijn. 40 weken per jaar zijn de medewerkers en de leerlingen binnen de school aanwezig. De pedagoge is tijdens de uren dat de kinderen aanwezig zijn, ook regelmatig aanwezig.

Voorts wordt opvang wordt aangeboden in ruimtes met glas. De commode op de dagopvang is naast het raam gesitueerd en in de slaapruimte is een babyfoon met camera aanwezig die de gehele dag aanstaat. Onze Peuterplusklas, voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang wordt aangeboden in ’t Trefpunt. Onze Peuterplusklas wordt op dit moment in de dagopvanggroep aangeboden. Het Trefpunt heeft bijna alleen maar ramen en ligt naast een klas en gangen.

De directie zal de uren dat er bij de verschillende groepen geen kinderen aanwezig zijn, en de pedagogisch medewerksters alleen in het kindercentrum aanwezig zijn, aanwezig zijn in het pand.

Voorts zijn er, gedurende de tijden dat kinderen gebracht en gehaald worden, danwel dat de kinderen van school gebracht en gehaald worden, volwassenen in het pand aanwezig.

10) Wennen dagopvang en Peuterplusklas

Wij hebben het volgende wenbeleid. Voorafgaand aan de contractperiode worden de kinderen uitgenodigd om te komen wennen binnen hun eigen stamgroep. De kinderen worden maximaal 1 week van te voren uitgenodigd om maximaal 3 uur per dag te komen wennen. In overleg zijn meerdere dagen altijd mogelijk. De wentijden zijn van 09.00 uur tot 12.00 uur. De kinderen krijgen op deze manier de mogelijkheid om elk facet te zien binnen de groep. Omdat wij met een vast team aan medewerkers werken, is wennen op de dag van opvang niet noodzakelijk.

De kinderen van de buitenschoolse opvang zijn, indien de ouders dit wensen.

11) Achterwacht

Binnen de scholen worden er verschillende disciplines kinderopvang verzorgd. Toch zijn er situaties denkbaar waarin het kan gebeuren dat er maar één pedagogisch medewerker aanwezig is op de groep.
Wij hebben een achterwacht ingesteld op het moment dat er inderdaad maar één pedagogisch medewerker aanwezig is. Dit houdt in dat gedurende de opvangdagen de achterwacht benaderd kan worden in geval van calamiteiten.

De achterwacht is:
Naam:         Kim Jansen
Functie:     Directie
Adres:        Indische Oceaan 44
Plaats:        Naaldwijk

Deze persoon is te bereiken op:
Telefoon:    0174-761825
Mobiel:        06-48181856